محصول نبات جواهر سرخ

 

جواهر سرخ همچون گذشته پس از مطالعات فراوان در بازار تولید و عرضه نبات ، این خوراکی شیرین و دوست داشتنی و رفیق همیشگی چای در ایران در نظر دارد نسبت به عرضه انواع نبات ساده و زعفرانی در بسته بندی های کاربردی و متفاوت اقدام نماید . امید است همچون گذشته بتوانیم مانند سایر محصولات رضایت شما عزیزان را بدست آوریم .

...Coming soon

سبد خرید
زعفران سرگل /بسته بندی اقتصادی

زعفران سرگل ممتاز /بسته بندی 25عددی پاکت نیم گرمی

تومان297,500

زعفران سرگل ممتاز در  بسته بندی 25  تایی  پاکت یک مثقالی

تومان1,593,750

زعفران سرگل ممتاز در  بسته بندی 25 عددی پاکت 3 گرمی

تومان1,232,500

زعفران سرگل ممتاز در بسته بندی 25 عددی پاکت نیم مثقالی

تومان892,500

زعفران سرگل ممتاز در بسته بندی 25عددی پاکت یک گرمی

تومان467,500

زعفران سرگل ممتاز/ در بسته بندی 25 عددی پاکت دو گرمی

تومان807,500