تیم ما


مدیر عامل


مدیر بازرگانی


مدیر فروش و بازاریابی


مدیر تبلیغات و برندینگ


کارشناس دیجیتال و مارکتینگ


مدیر مالی و منابع انسانی


مدیر برون سپاری و توسعه محصول


مدیر کارخانه


مدیر بازرگانی خارجی