شرکت جواهر سرخ اصیل امروز در تاریخ 20/07/1398 در اداره ثبت شرکتهای تهران با شماره 548582 به ثبت رسیده است و دارای برند ثبت شده جواهر سرخ می باشد .

این شرکت با بهره مندی از تخصص همکاران خود در زمینه کشت ، فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی ، دامی و غذائی و همچنین خدمات فنی و مهندسی فعالیت می نماید