داستانی واقعی

زعفران گیاهی است چند ساله که تا ارتفاع ۳۰ سانتی‌متری نیز رشد می‌کند. گیاه زعفران دارای گل های بنفش با شش گلبرگ است. گل های زعفران سه پرچم و یک مادگی منتهی به کلاله سه شاخه به رنگ قرمز دارند که قسمت مورد استفاده این گیاه انتهای خامه و کلاله سه شاخه است که رنگی خوش و بویی معطر دارد.

  • سابقه کشت زعفران در ایران به عهد باستان می‌رسد. سپس از ایران به یونان و روم برده شد. در دوره پارتها زعفران ایران به روم صادر می‌شد و بعدها در دوره مغول زعفران ایران به چین صادر شد. در دوره ساسانیان زعفران در قم نیز رایج شد. در دوره اسلامی زعفران به کشورهای عربی نیز برده شد و کشورهای اطراف مدیترانه نیز با طریقه کشت آن آشنا شدند.

 

 

تهیه زعفران جواهر سرخ  و تأمین‌کنندگان

زعفران شرکت جواهر سرخ اصیل امروز از بهترین منطقة زعفران‌خیز ایران یعنی خاک های حاصل خیز بیرجند، منطقة سربیشه به دست می‌آید. شرکت جواهر سرخ  اصیل امروز با تمرکز برکشت زعفران و احیای زمین های زراعی آن منطقه و با توجه به استعداد بی‌نظیر آب و هوا و خاک و توپوگرافی موجود  منطقه بیرجند  و همکاری با کشاورزان متخصص که با روشهای نوآورانه به کشت و برداشت این محصول مشغول هستند، نسبت به تهیه زعفران اقدام نموده و با دستان پر مهر دختران نجیب آن دیار این جواهر سرخ را آماده و به شما مصرف‌کننده عزیز تقدیم می‌دارد.

 

زعفران جواهر سرخ بسته به نوع و ماهیت آن به شش دسته تقسیم می‌گردد:

  • زعفران دسته ( دختر پیچ)

  • زعفران پوشال

  • زعفران سرگل

  • زعفران سرقلم ( سرگل ممتاز)

  • زعفران نگین

  • زعفران سوپر نگین (صادراتی)