زعفران جواهر سر خ

زعفران شرکت جواهر سرخ اصیل امروز از بهترین منطقة زعفران‌خیز ایران یعنی خاک های حاصل خیز استان خراسان جنوبی شهربیرجند، منطقة سربیشه به دست می‌آید. شرکت جواهر سرخ اصیل امروز با تمرکز برکشت زعفران و احیای زمینهای زراعی آن منطقه و با توجه به استعداد بی‌نظیر آب و هوا و خاک و توپوگرافی موجود منطقه بیرجند و همکاری با کشاورزان متخصص که با روشهای نوآورانه به کشت و برداشت این محصول مشغول هستند، نسبت به تهیه زعفران اقدام نموده و با دستان پر مهر دختران نجیب آن دیار این جواهر سرخ را آماده و به شما مصرف‌کننده عزیز تقدیم می‌دارد.

محصولات ما
زعفران جواهر سرخ بسته به نوع و ماهیت آن به هفت نوع تقسیم می‌گردد:
• زعفران دسته ( دختر پیچ)
• زعفران پوشال
• زعفران سرگل
• زعفران سرگل ممتاز ( سرقلم )
• زعفران نگین
• زعفران نگین ممتاز
• زعفران نگین صادراتی

زعفران سرگل - بسته های اقتصادی

زعفران نگین- گیفت صادراتی

محصولات فله جواهر سرخ

زعفران گیاهی است چند ساله که تا ارتفاع ۳۰ سانتی‌متری نیز رشد می‌کند. گیاه زعفران دارای گلهای بنفش با شش گلبرگ است. گلهای زعفران سه پرچم و یک مادگی منتهی به کلاله سه شاخه به رنگ قرمز دارند که قسمت مورد استفاده این گیاه انتهای خامه و کلاله سه شاخه است که رنگی خوش و بویی معطر دارد.
سابقة کشت زعفران در ایران به عهد باستان می‌رسد. سپس از ایران به یونان و روم برده شد. در دورة پارتها زعفران ایران به روم صادر می‌شد و بعدها در دورة مغول زعفران ایران به چین صادر شد. در دورة ساسانیان زعفران در قم نیز رایج شد. در دورة اسلامی زعفران به کشورهای عربی نیز برده شد و کشورهای اطراف مدیترانه نیز با طریقه کشت آن آشنا شدند.
در ابتدا ایران به ‌عنوان تنها صادرکنندة زعفران دنیا بود، اما در سالهای اخیر کشورهای دیگری نیز وارد تجارت زعفران شدند. در حال حاضر اسپانیا باکشت بسیار محدود یکی از صادرکنندگان عمده زعفران محسوب می‌شود و به‌ عنوان رقیبی برای ایران است. امارات بدون کشت زعفران به یکی از صادرکنندگان زعفران تبدیل شده است. علاوه‌بر‌این بسیاری از کشورها مثل افغانستان، هند و… در زمینة تجارت زعفران نیز فعال شده‌اند.شرکت جواهر سرخ ارائه دهنده زعفران اعلاء با رنگ ، بو ،طعم عالی به صورت فله به مشتریان گرامی عرضه می گردد 

 

جدول آنالیزی آزمایشگاهی

نام محصولات  فله  جواهر سرخ اعیار رنگ زعفران دسته بندی (safron )آنالیز آزمایشگاهی 
سوپر نگین پرس  270فله دارد 
سوپر نگین 275فله دارد 
نگین پرسی صادراتی 260فله دارد 
نگین  235فله دارد 
شبه نگین  250فله دارد 
سرگل صادراتی 230فله دارد 
سرگل 220فله دارد 
شکسته نگین 200فله دارد 
شکسته سرگل 170فله دارد 
پوشال صادراتی  فله ندارد 
نرمه 110فله دارد 
پوشال  مانچا 240فله دارد 
پوشال 180فله دارد 
ریشه 110فله دارد 
پودر خامه  فله ندارد