زعفران

می 29, 2021

پای کرونای آفریقایی به جنوب فارس باز شد

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش گفت: فرد شناسایی شده مبتلا به کرونای آفریقایی از طریق مرز هوایی از طریق مرز هوایی، از امارات وارد شیراز […]